Burgers Letselschade

Hulp nodig bij letselschade verhalen?

Wat is letselschade precies?

Bij letselschade wordt meestal als eerste gedacht aan een verkeersongeval. Dit is slechts een vorm van een oorzaak waarbij letselschade kan ontstaan. Letselschade kan echter allerlei oorzaken hebben.

Bij letselschade moet U feitelijk denken aan elk geestelijk of lichamelijk letsel waarbij de oorzaak gezocht moet worden onder derden. U kunt b.v. ook denken aan een arbeidsongeval, ondeugdelijke producten of jaren gewerkt hebben met schadelijke stoffen.

Wanneer U slachtoffer bent geworden zult U merken dat dit ingrijpende gevolgen heeft op financieel en/of sociaal vlak. U kunt uw hobby niet meer uitoefenen of U bent gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt geworden. Misschien heeft U wel hulp in de huishouding nodig of U moet reiskosten maken i.v.m. doktersbezoek of naar een revalidatiecentrum. Als ondernemer kunt U uw bedrijf niet of nog maar gedeeltelijk voortzetten. Dit laatste geeft b.v. weer omzetverlies.
De conclusie die U uit het voorgaande kunt trekken is duidelijk. Het brengt kosten met zich mee!

Welke schade kan worden vergoed

De hoogte van de te vergoeden schade is van meerdere factoren afhankelijk bijvoorbeeld uw leeftijd, welk soort letsel, uw beroep enz. Alle schade waarbij de oorzaak bij derden moet worden gezocht wordt in principe vergoed. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

  • Inkomensschade: U kunt gedeeltelijk of helemaal niet meer werken. U promotie kansen zijn verminderd waardoor uw carrière een andere wending krijgt.
  • Medische behandelkosten, die niet, niet meer of nog maar gedeeltelijk door uw ziektekosten- verzekering worden gedekt. Denkt U daarbij ook aan revalidatiekosten!
  • Reiskosten voor het bezoeken van revalidatiecentra, een fysiotherapeut of een medisch specialist, aangepast vervoer enz.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp, thuiszorg...... U kunt b.v. niet meer zelf de ramen zemen, wat U voordat U slachtoffer werd nog wel zelf kon. Daar moet nu de glazenwasser voor komen.
  • Smartengeld voor de door U geleden immateriële schade.
  • Pensioenschade, U kunt niet meer aan uw pensioenverplichtingen voldoen (pensioenbreuk) of uw pensioen bouwt niet meer op.

Wacht niet te lang

Verzekeraars hebben er over het algemeen baat bij om U zo snel als mogelijk te benaderen. Zij zullen U dan ook per omgaande een "onafhankelijke expert" op uw dak sturen. Alleen......deze "onafhankelijke expert" is ingehuurd door de verzekeraar en doet zich feitelijk alleen maar voor als zijnde "onafhankelijk".

Voor U dus een reden om U zo snel mogelijk te laten bijstaan door een schaderegelaar zodat U vanaf het eerste moment de juiste begeleiding krijgt bij het verhalen van de eventuele schade. Een goede schaderegelaar beschikt over een team van mensen wat bestaat uit medisch experts, juridische experts, advocaten tot administratief medewerk(st)ers om op de juiste wijze die begeleiding te waarborgen.

Burgers Schaderegelingsbureau in Rotterdam, is bijvoorbeeld zo'n schaderegelaar met een zeer rijke ervaring op het gebied van letselschadezaken en tevens de initiatiefnemer van deze website. Hierin kunt U ook terug vinden dat Burgers Schaderegelings­bureau deze soort zaken hoog in het vaandel heeft staan.


 

Adres

Burgers Schaderegelingsbureau
Ocarinalaan 280
2287 RJ Rijswijk (Z-H)

Telefoon:   010 - 46 77 500
E-mail: info@burgers-schade.nl
Website: www.burgers-schade.nl


RouteLinks

Bezoek onderstaande websites voor meer informatie:


Kosten

Wij geven het slachtoffer een keuze vooraf, voor wat betreft het te hanteren kostensysteem, zoals de traditionele Urendeclaratie of het No Cure - No Pay Systeem. Daarin hanteren wij géén vast percentage van 20% of meer over het verhaald schadebedrag, zoals andere belangen­behar­tigers wel doen.
Hiermee voorkomen wij financiële excessen ten nadele van het slachtoffer. Op onze website vindt U alle informatie.